กลองชุด

สนุกสนานและเร้าใจไปกับเสียงของจังหวะแห่งดนตรีในรูปแบบหลากหลาย และพัฒนาความสามารถไปจนถึงขั้นรวมวงกับ
เครื่องดนตรีประเภทอื่น โดยหลักสูตรกลองจาก Alfred ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มจากอายุ 8 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่