กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า และเบส

เครื่องดนตรีชิ้นเท่ที่มอบพลังเสียงแห่งดนตรีจากเส้นเสียงของกีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า และเบส โดยมีทั้งหลักสูตรเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึงผู้ใหญ่ โดยใช้หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของ Alfred และ Hal Leonard
จากประเทศสหรัฐอเมริกา