ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก

เสริมสร้างพัฒนาการและวางพื้นฐานด้านดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 3.5 - 5 ขวบ ด้วยหลักสูตรที่มีชื่อเสียงของ Alfred Publishing Inc. จากสหรัฐอเมริกา นักเรียนจะสนุกสนานไปกับกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น ฝึกการอ่านและฟังเสียงตัวโน๊ต การนับจังหวะ
ของตัวโน๊ต เล่นเปียโน ระบายสี ร้องเพลง เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะมีพื้นฐานทฤษฎีดนตรี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนดนตรี
ประเภทอื่นต่อไป