• คอนเสิร์ตประจำปี
  • การแสดงประจำไตรมาส
  • วิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ
  • รางวัลจากการแข่งขัน

           


โรงเรียนคีตดนตรีเชิญนักดนตรี และอาจารย์จากวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฮังการี เป็นต้น
มาให้คำแนะนำแก่คุณครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น


           
           


นักเรียนของโรงเรียนคีตดนตรีสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในวิชาไวโอลิน และคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในวิชาเปียโน
จากการสอบ Trinity Guildhall ของนักเรียนทั่วประเทศไทย นอกจากนี้นักเรียนของเราได้รับรางวัลจากการแข่งขันในวิชาต่างๆ
เช่นวิชาขับร้อง วิชากลอง วิชาไวโอลิน ซึ่งจัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียง