เปียโน

การสื่อสารอารมณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่นุ่มนวล อ่อนหวาน จนถึงสนุกสนานเร้าใจ ผ่านเสียงเปียโน โดยหลักสูตรเรียนเดี่ยว
แบบตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งตามอายุของผู้เรียน ตั้งแต่ 5 ปี วัยรุ่นและผู้ใหญ่ และมีแนวดนตรีให้เลือก
ตามความต้องการ ทั้งแนวคลาสสิค ป๊อป และแจ๊ส โดยใช้หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของ Alfred จากประเทศ สหรัฐอเมริกา

เรียนทฤษฎีดนตรี ฝึกทักษะการฟัง และฝึกฝนเทคนิค พร้อมส่งสอบกับสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Royal School of Music, Trinity Guildhall เป็นต้น