อูคูเลเล่

"อูคูเลเล่" หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า "กีตาร์ฮาวาย" พัฒนาขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1880 ถึงปีค.ศ.1890 มีลักษณะคล้ายกีตาร์คลาสสิค
แต่ขนาดเล็กกว่าและมี 4 สาย ในขณะที่กีตาร์คลาสสิคมี 6 สาย ชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำ "อูคูเลเล่" เข้ามาแพร่หลาย
ในหมู่เกาะฮาวาย ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 20 "อูคูเลเล่" ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นได้เป็นที่นิยม อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

หลักสูตรเรียนเดี่ยว เรียนคู่ เรียนกลุ่ม สำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยใช้หลักสูตรของ Hal Leonard
จากประเทศสหรัฐอเมริกา