ไวโอลิน วิโอล่า และเชลโล่

ความสง่าอยู่ในความละเมียดละไมและเป็นธรรมชาติของไวโอลิน วิโอล่า และเชลโล่ โดยหลักสูตรเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงผู้ใหญ่ เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง และการเอาใจใส่อย่างดีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้หลักสูตร ที่มีชื่อเสียงของ Suzuki จากประเทศญี่ปุ่น