ขับร้อง

เรียนรู้การพัฒนาเส้นเสียง จังหวะการหายใจที่ถูกต้อง ไปจนถึงบุคลิก ท่าทาง เพื่อการขับร้องอย่างสมบูรณ์แบบ โดยหลักสูตร
เรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 7 ปี รวมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในงานสังคมต่างๆ นักเรียนจะเรียนรู้การขับร้องเพลงในหลากหลายรูปแบบ เช่น แนวละครเพลง, แนวคลาสสิค, ป๊อป,
แจ๊ส