เครื่องเป่า

เพลิดเพลินไปกับความนุ่มลึก และอ่อนหวานของเครื่องเป่า เช่น ฟลุท แคลริเน็ต แซกโซโฟน โดยหลักสูตรเรียนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงผู้ใหญ่ โดยใช้หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของ Alfred จากประเทศสหรัฐอเมริกา